Nålbindning

--

Alla sidorna och länkarna fungerar ännu inte

"På senaste åren har nålbindning blivit trendig mellan hantverksintresserade."


- Toini-Inkeri Kaukonen,
62 år sedan (1960)

Besökare

Besökare på hemsidan:230479 st

Variant 7


Hansens beskrivning OOO/UUUO B1

I Westmans bok Variant 7.
Video (länk

m_Variant_7_o.JPG
Variant 7
framsidan
 
m_Variant_7_n.JPG
Variant 7
avigsidan