Nålbindning

--

Alla sidorna och länkarna fungerar ännu inte

"På senaste åren har nålbindning blivit trendig mellan hantverksintresserade."


- Toini-Inkeri Kaukonen,
62 år sedan (1960)

Besökare

Besökare på hemsidan:230405 st

Variant 9


Hansens beskrivning OOOO/UUUUO F1

I Westmans bok Variant 9.
Video (länk

m_Variant_9_o.JPG
Variant 9
framsidan
 
m_Variant_9_n.JPG
Variant 9
avigsidan