Nålbindning

--

Alla sidorna och länkarna fungerar ännu inte

"På senaste åren har nålbindning blivit trendig mellan hantverksintresserade."


- Toini-Inkeri Kaukonen,
62 år sedan (1960)

Besökare

Besökare på hemsidan:230405 st

Björsbo stygnet  (Finska stygnet 1+1, flätkant)


UO/UOU F1  (video)

I Finland har man använt detta stygn i Räisälä (Karelska näset) (personal kommunikation 3/2015)
I Westmans boken det är variant 3, från Björsbo, Sverige.

m_1-1-lettir_bjorsbo_o.jpg m_1-1-lettir_bjorsbo_n.jpg
Björsbo 
Finska stygnet 1+1, flätkant, F1
framsidan 
 
Björsbo
Finska stygnet 1+1, flätkant, F1

avigsidan 
 

n_FS_11_lettir_Bjorsbo.JPG
Björsbo 
Finska stygnet 1+1, flätkant, F1