Nålbindning

--

Alla sidorna och länkarna fungerar ännu inte

"På senaste åren har nålbindning blivit trendig mellan hantverksintresserade."


- Toini-Inkeri Kaukonen,
62 år sedan (1960)

Besökare

Besökare på hemsidan:230417 st

Finska stygn 3+1, variant  (Nemi's Back Weave)


UUUO/UUOUO F1

n_FS_Nemis_Back_Weave.JPG
Finska stygn 3+1/2+1+1+1, variant
Nemi's Back Weave 
 

Av tysk Nemi Norison 4/2013. 
På avigsidan formas ett vävning-liknande mönster. 

m_Nemis_Back_Weave_o.JPG
Finska stygn 3+1/2+1+1+1 
Nemi's Back Weave 
UUUO/UUOUO F1
framsidan 
  
m_Nemis_Back_Weave_n.JPG
Finska stygn 3+1/2+1+1+1
Nemi's Back Weave

UUUO/UUOUO F1
avigsidan