Nålbindning

--

Alla sidorna och länkarna fungerar ännu inte

"På senaste åren har nålbindning blivit trendig mellan hantverksintresserade."


- Toini-Inkeri Kaukonen,
62 år sedan (1960)

Besökare

Besökare på hemsidan:230479 st

Vridna stygnet 2+2+vh M1 (Variant L) 


UUOO Down U/O Up UUOOU M1  

m_VariantL_TS_22po_lettir_M1_o-001.JPG
Vridna stygn 2+2+vh, M1, Variant L
UUOO Down U/O Up UUOOU M1
framsidan 
 
m_VariantL_TS22po_lettir_M1_n-001.JPG
Vridna stygn 2+2+vh, M1, Variant L
UUOO Down U/O Up UUOOU M1
avigsidan 


  


I Berit Westmans bok detta stygn heter Variant L. Hon säger att hon vet inte om man har använt det här stygnet. 

Video (länk