Nålbindning

--

Alla sidorna och länkarna fungerar ännu inte

"På senaste åren har nålbindning blivit trendig mellan hantverksintresserade."


- Toini-Inkeri Kaukonen,
62 år sedan (1960)

Besökare

Besökare på hemsidan:230405 st

Ryska stygnet 3+2+2, flätkant med två maskor (Sonkajärvi 1)


Hansens notation UUUOOUU/OOUUOOUU  

n_RS_322-2222_Sonkajarvi.JPG
Ryska stygn 3+2+2/2+2+2+2, flätkant, Sonkajärvi 1 
 

Video (länk)

m_Sonkajarvi_322_lettir2_F1_o-001.JPG
Ryska stygn 3+2+2, flätkant 2 maskor, F1
Sonkajärvi 1

UUUOOUU/OOUUOOUU F1
framsidan
 
m_Sonkajarvi_322_lettir2_F1_n-001.JPG
Ryska stygn 3+2+2, flätkant 2 maskor, F1
Sonkajärvi 1

UUUOOUU/OOUUOOUU F1
avigsidan