Nålbindning

--

Alla sidorna och länkarna fungerar ännu inte

"På senaste åren har nålbindning blivit trendig mellan hantverksintresserade."


- Toini-Inkeri Kaukonen,
62 år sedan (1960)

Besökare

Besökare på hemsidan:230470 st

Finska stygn 1+2 M2 (från höger till vänster )


UOO/UUOO M2 (från höger till vänster

n_FS_12_M2rtol.JPG
Finska stygnet 1+2, M2 ( ← )m_12_M2_r-to-l_o-001.JPG
Finska stygn 1+2 M2 (från höger till vänster)
UOO/UUOO M2
framsidan 
 
m_12_M2_r-to-l_n-001.JPG
Finska stygn 1+2 M2 (från höger till vänster)
UOO/UUOO M2
avigsidan 


 

Som Müsen stygn men kantmaskorna plockas från höger till vänster. 

Video (länk