Nålbindning

--

Alla sidorna och länkarna fungerar ännu inte

"På senaste åren har nålbindning blivit trendig mellan hantverksintresserade."


- Toini-Inkeri Kaukonen,
62 år sedan (1960)

Besökare

Besökare på hemsidan:230478 st

Finska stygn 5+2  (Pyhäjoki 2)


UUUUUOO/UUOOOOOO F1 eller F2 

n_FS_52_Pyhajoki2.JPG
Finska stygn 5+2, Pyhäjoki 2 (Vpl)
 

Video (länk