Nålbindning

--

Alla sidorna och länkarna fungerar ännu inte

"På senaste åren har nålbindning blivit trendig mellan hantverksintresserade."


- Toini-Inkeri Kaukonen,
62 år sedan (1960)

Besökare

Besökare på hemsidan:230424 st

Ryska stygn 2+1+2, F2  (Metsäpirtti 3)


UUOUU/OOUOOO F2
Video (länk)

n_RS_212_Metsapirtti3.JPG
Ryska stygn 2+1+2, F2, Metsäpirtti 3
 

This nalbinding stitch has been used in Metsäpirtti (National Nalbinding Survey in 1957, Finland, K3/155).

m_RS_212_F2_o.JPG
Ryska stygn 2+1+2, F2, Metsäpirtti 3
UUOUU/OOUOOO F2
framsidan 
  
m_RS_212_F2_n.JPG
Ryska stygn 2+1+2, F2, Metsäpirtti 3
UUOUU/OOUOOO F2
avigsidan