Nålbindning

--

Alla sidorna och länkarna fungerar ännu inte

"På senaste åren har nålbindning blivit trendig mellan hantverksintresserade."


- Toini-Inkeri Kaukonen,
62 år sedan (1960)

Besökare

Besökare på hemsidan:230475 st

Variant av ryska stygnet 2+1+1+1rys F2


Hansens beskrivning??  

m_211-plus1venalaisittain_F2_o-001.jpg
Variant av ryska stygnet: 2+1+1+1rys F2 
framsidan 
  
m_211_plus1venalaisittain_F2_n-001.jpg
Variant av ryska stygnet: 2+1+1+1rys F2
avigsidan 


  


My experiment of a variant of Russian Stitch 2+1+1: 
First do the RS 2+1+1 as usual, then pick up a 4th loop behind the thumb "in the Russian way" (ie from back to front, needletip pointing to 9 o'clock) a loop that has already once been picked up in the Russian way. In this manner the last loop gets twisted twice.