Nålbindning

--

Alla sidorna och länkarna fungerar ännu inte

"På senaste åren har nålbindning blivit trendig mellan hantverksintresserade."


- Toini-Inkeri Kaukonen,
62 år sedan (1960)

Besökare

Besökare på hemsidan:230407 st

Mammenstygn  (Finska stygnet 1+2)


Hansens beskrivning UOO/UUOO F1 eller F2

I Finland har man använt detta stygnet åtminstone i Savitaipale. 
I andra länder kallas detta bl.a. Mammenstygn (F2) eller Korgenstygn (F1).

Videolänkar under fotona. 

p_korgen_o-2-lahi.jpg p_Korgen_n-2.jpg
Mammenstygn 
Finska stygnet 1+2 
framsidan 
 
Mammenstygn 
Finska stygnet 1+2 
avigsidan 
 
 

n_suom_12.jpg
Finska stygnet 1+2 (under 1, över 2)
= UOO/UUOOVideo (länk) - finska stygnet 1+2
Inkluderar hur att börja, att börja sy andra varvet (och F1/F2), att använda tunt garn / att dra maskorna mindre runt nålen, att börja från spetsen (rund top), talat på engelska och på finska.


 

Video (länk) - kort videon 


I Finland har denna stygnsvariant använts åtminstone i Savitaipale, för tunna kyrkovantar (Kaukonen, 1960). I Finska Museiverkets etnografiska samlingar finns det också ett prov (nummer 9616:6, 1+2 F1).

Från Mammen (Danmark) finns det ett fynd från vintern 970-971 vt (länk). En man hade begravts i dyra plaggen, med dekorationer med tex krusband och nålbindning i silver- och guldgarn. Man har använt det här stygnet redan i Egypt cirka 400-600-talet vt. 

Baserat på Mammen fynd, denna stygnsvariant ofta kallas Mammenstygn (F2, dvs två kantmaskor), men också namnet Korgenstygn ser man (F1, dvs en kantmaska; Schmitt). Odd Nordland (1961) skriver att detta stygn har använts i Korgen, Norge, på 1950-talet. 


Man har kallat denna stygnsvariant bl.a.: 
Mammen (Decker, 2004; Mellgren, 2008; Overby, 2014) 
Korgen (Schmitt, 1997, 2000; 2006)
Börstil 1, Uppsala (Rothquist-Ericsson, 2003)
Variant B, Variant 4 (Westman, 2001) 
To-plukk (Stoltz, 2010)
Halv-finskt (Puolisuomalainen) (Pasanen, 2015)