Nålbindning

--

Alla sidorna och länkarna fungerar ännu inte

"På senaste åren har nålbindning blivit trendig mellan hantverksintresserade."


- Toini-Inkeri Kaukonen,
62 år sedan (1960)

Besökare

Besökare på hemsidan:230405 st

Ryska stygn 2+2+1, F1B1 

Metsäpirtti 4

UUOOU/OUUOOO F1B1  

RS_221_F1B1_kiinnitys.jpg
Ryska stygn 2+2+1, F1B1
kantmaskorna
 Read more about this stitch in my blog (link

Två kantmaskor:
"en ny" - framifrån
"en gammal" - bakifrån 
RS_221_F1B1_o.jpg
Ryska stygn 2+2+1, F1B1
framsidan 
 
 
RS_221_F1B1_n.jpg
Ryska stygn 2+2+1, F1B1
avigsidan