Nålbindning

--

Alla sidorna och länkarna fungerar ännu inte

"På senaste åren har nålbindning blivit trendig mellan hantverksintresserade."


- Toini-Inkeri Kaukonen,
62 år sedan (1960)

Besökare

Besökare på hemsidan:230417 st

Ryska stygnet 1+2+2  (Polvijärvi stygn)


Polvijärvi, Nurmes, Paltamo, Kitee (Finland)

Hansens beskrivning
UOOUU/OOUUOO

Videolänk under fotot.

n_ven_122.jpg
Ryska stygnet 1+2+2 (Polvijärvi stygn)
UOOUU/OOUUOO


Video (länk

Du kan läsa mer om den gruppen av de ryska stygnen på sidan Stygnsgruppering av Toini-Inkeri Kaukonen (länk).

m_ven122_o.jpg
Ryska stygnet 1+2+2 (Polvijärvi stygn)
framsidan
 


m_ven122_n.jpg
Ryska stygnet 1+2+2 (Polvijärvi stygn)
avigsidan
 


I Finland har den här stygnsvariant använts åtminstone i Nurmes (Finska Museiverkets etnografiska samlingar, nr 9614:14), i Paltamo (9616:16, 1+2+2 F1), i Polvijärvi (9616:11, 1+2+2 F2) och i Kitee (på pappen nr "63", 'halvt ryska'). I Kitee talade man om 'puolivenättä' dvs 'halvt ryska', (denna variant från Polvijärvi) och 'kokovenättä dvs 'helt ryska' (det vanligaste ryska stygnet i Finland, dvs 2+2+2).