Nålbindning

--

Alla sidorna och länkarna fungerar ännu inte

"På senaste åren har nålbindning blivit trendig mellan hantverksintresserade."


- Toini-Inkeri Kaukonen,
62 år sedan (1960)

Besökare

Besökare på hemsidan:230478 st

Ryska stygnet 2+2+1  (Sakkola stygn)


Rautjärvi (Finland)
Sakkola (Ladoga-Karelen; tidigare en del av Finland, området tillhör till Ryssland sedan 1940)

Hansens beskrivning
UUOOU/OUUOOO

Videolänk under fotot.

n_ven221-2.jpg
Ryska stygnet 2+2+1 (Sakkola stygn) 
UUOOU/OUUOOOVideo (länk) p_sakkola_o.jpg

Du kan läsa mer om den gruppen av de ryska stygnen på sidan Stygnsgruppering av Toini-Inkeri Kaukonen (länk).

Denna stygnsvariant har använts åtminstone i Sakkola (Soisalon-Soininen) och i Rautjärvi (Finska Museiverkets etnografiska samlingar, nr 9461:3, 2+2+1 F2; Obs. i texten av provexemplaret sägs felaktigt 'finska vridna stygnet').