Nålbindning

--

Alla sidorna och länkarna fungerar ännu inte

"På senaste åren har nålbindning blivit trendig mellan hantverksintresserade."


- Toini-Inkeri Kaukonen,
62 år sedan (1960)

Besökare

Besökare på hemsidan:230427 st

Ryska stygnet 2+2+3  (Salmi stygnet)


Salmi; Suojärvi (både i Ladoga-Karelen; tidigare en del av Finland; området tillhör till Ryssland sedan 1940)
Repola (Olonets-Karelen; ryska Karelen)

Hansens beskrivning
UUOOUUU/OOOUUOOO

Videolänk under fotot.

n_ven_223.jpg
Ryska stygnet 2+2+3  (Salmi stygnet)
under 2, över 2, under 3
OOUUOOO/UUUOOUUU


Video (länk
p_salmi_o.jpg
Du kan läsa mer om den gruppen av de ryska stygnen på sidan Stygnsgruppering av Toini-Inkeri Kaukonen (länk).

 
Den här stygnsvarianten har använts åtminstone i Salmi (Kaukonen, 1960; Vahter, 1934) och i Suojärvi (Kaukonen, 1960; Finska Museiverkets etnografiska samlingar, nr 9170:5, 2+2+3 F2; troligen också nr 6903:8 2+2+3 F2, ort?). 


När Vahter publicerade sin artikel (1934), troddes att den mans vante från Tuukkala (Finland) hade nålbundits på ryska stygnet 2+2+3 (Salmi stygnet). Detta felaktiga ide från Vahters artikeln (1934) har överförts till Halds bok (1950), och det har inte heller korrigerats i den engelska trykningen (1980). Senare har både Kaukonen (1960) och Vajanto (2004) noterat att den mans vante från Tuukkala har nålbundits på finska stygnet 2+2.