Nålbindning

--

Alla sidorna och länkarna fungerar ännu inte

"På senaste åren har nålbindning blivit trendig mellan hantverksintresserade."


- Toini-Inkeri Kaukonen,
62 år sedan (1960)

Besökare

Besökare på hemsidan:230427 st

Saltdal stygn

 

Hansen's Notation UUU/OOOU F1 (or B1)  (video)

n_saltdal-2.jpg
Saltdal Stitch
UUU/OOOU

 

m_saltdal_f1_o.jpg m_saltdal_f1_n.jpg
Saltdal Stitch UUU/OOOU F1
front side
 
Saltdal Stitch UUU/OOOU F1
reverse side
 
m_saltdal_b1_o.jpg m_saltdal_b1_n.jpg
Saltdal Stitch UUU/OOOU B1
front side
Saltdal Stitch UUU/OOOU B1
reverse side