Nålbindning

--

Alla sidorna och länkarna fungerar ännu inte

"På senaste åren har nålbindning blivit trendig mellan hantverksintresserade."


- Toini-Inkeri Kaukonen,
62 år sedan (1960)

Besökare

Besökare på hemsidan:230477 st

Finska stygnet 2+2


Den vanligaste variant i Finland

Hansens beskrivning
UUOO/UUOOO  (video)

Videolänkar under fotot

På nedre delen av sidan finns det också fotona som visar hur olika sätt att plocka kantmaskor ändrar ytan av plagget.

n_suom_22.jpg
Finska stygnet 2+2 (under 2, över 2)
= UUOO/UUOOO


Video (länk), finska stygnet 2+2 och finska stygnet 2+3
Inkluderar hur att börja, att börja sy andra varvet (och F1/F2), att använda tunt garn / att dra maskorna mindre runt nålen, att börja från spetsen (rund top), talat på engelska och på finska.  

m_FS_22_F2_o_pieni.JPG
 
 
m_FS_22_F2_n_pieni.JPG
 Video (länk) - att börja från spetsen, rund top, finska stygnet 2+2
Video (länk
Video (länk) - Aili Kuronens stil att nålbinda det finska stygnet 2+2
Video (länk) - att nålbinda utan tummaskor (Tarja Kröger, 2003 (?))

Denna stygnsvariant FS 2+2 är också den som hade använts i de så kallade Eura nålbundna vantar ("Euran emännän neulakintaat", rekonstruerade av Krista Vajanto (länk).

Du kan läsa mer om den gruppen av de finska stygnen på sidan Stygnsgruppering av Toini-Inkeri Kaukonen (länk).


De äldsta nålbundna fragmenten i Finland är från cirka 1000 - 1200 vt (bl a Eura 1000, Masku 1050, Tuukkala 1200 och 1200, Kaukola 1200).

Det är utmanande att utforska gamla fragment och de 'unders' och 'övers' eftersom fragmenten är ofta ganska små och många av dem är filtat, antingen i bruket eller när de har legat i marken, så att ibland är det omöjligt att se vilket stygn har använts.

I dessa fragment vars styngstypen har man kunnat ta reda på, har man använt finska stygnet 2+2, utom i Kaukola Kekomäki fragment har man använt finska stygnet 1+2 med plockmaskan M1, och i en kvinnans vanta från Tuukkala, vilken var möjligen nålbundit i finska stygnet 3+2 (Vajanto, 2004).


Hur olika sätt att plocka kantmaskor ändrar ytan av plaggen

m_suom22_f1_kiin.jpg m_suom22_f1.jpg

F1


m_suom22_b1_kiin.jpg m_suom22_b1.jpg

B1m_suom22_m1_kiin.jpg m_suom22_m1.jpg

M1m_suom22_m1f1_kiin.jpg m_suom22_m1f1.jpg

M1+F1m_suom22_parikk_kiin.jpg m_suom22_parikk.jpg

Parikkala stil, "under X"m_suom22_f1r1_kiinn-2.jpg m_suom22_f1r1.jpg

F1+R1