Nålbindning

--

Alla sidorna och länkarna fungerar ännu inte

"På senaste åren har nålbindning blivit trendig mellan hantverksintresserade."


- Toini-Inkeri Kaukonen,
62 år sedan (1960)

Besökare

Besökare på hemsidan:230475 st

Vendel stygn

n_vendel-2.jpg
Vendel Stitch


Vendel (Uppland area, Sweden)

Hansens beskrivning
OOo/uUOO F1
Small o and u = split the yarn with the needle (ie needle in between plies) 

Video (link)

p_vendel_o.jpg p_vendel_n.jpg
Vendel Stitch
front side
upper part - last loop not split
lower part - last loop split per instructions

Vendel Stitch
reverse side