Nålbindning

--

Alla sidorna och länkarna fungerar ännu inte

"På senaste åren har nålbindning blivit trendig mellan hantverksintresserade."


- Toini-Inkeri Kaukonen,
62 år sedan (1960)

Besökare

Besökare på hemsidan:230427 st

Åsle Weaver


Hansens beskrivning
U(U) O/U O:U OO  M1  (video)

Modifierad Hansens beskrivning
UU O/U O U/OO M1

m_asle_m1_o.jpg m_asle_m1_n.jpg
Variant av Åsle stygnet, kantmaskan M1
framsidanVariant av Åsle stygnet, kantmaskan M1
avigsidan