Nålbindning

--

Alla sidorna och länkarna fungerar ännu inte

"På senaste åren har nålbindning blivit trendig mellan hantverksintresserade."


- Toini-Inkeri Kaukonen,
62 år sedan (1960)

Besökare

Besökare på hemsidan:230427 st

Finska stygnet 3+3  (Sortavala stygnet)


Sortavala (Ladoga Karelen, tidigare en del av Finland; området tillhör till Ryssland sedan 1940)
Kannas (Karelska näset, tidigare en del av Finland; området tillhör till Ryssland sedan 1940)
Salsta (Sverige)

Hansens beskrivning
UUUOOO/UUUOOOO

Video (länk) "släppa & plocka" -tekniken

n_suom_33.jpg
Finska stygnet 3+3


Du kan läsa mer om den gruppen av de finska stygnen på sidan Stygnsgruppering av Toini-Inkeri Kaukonen (länk).
p_suom_33_o.jpg
Kaukonen (1960) skriver att denna variant 
FS 3+3 har man använt i tjockare vantarna för män, men hon nämnar inga orter särskilt. Från Kaukonens artikeln (1960) samt med Finska Museiverkets etnografiska samlingar (nummer 9170:6, FS 3+3 F2), kan man dock se att en kvinna från Sortavala lärde Elmi Tsokkinen, från Suojärvi, att nålbinda i denna variant
FS 3+3.