Nålbindning

--

Alla sidorna och länkarna fungerar ännu inte

"På senaste åren har nålbindning blivit trendig mellan hantverksintresserade."


- Toini-Inkeri Kaukonen,
62 år sedan (1960)

Besökare

Besökare på hemsidan:230427 st

Finska stygnen 2+3


Joutseno, Jaakkima, Rautjärvi, Perho (Finland)
Kurkijoki (Ladoga Karelen, tidigare en del av Finland; området tillhör till Ryssland sedan 1940)

Ett vangligt stygn i Finland. Lite tjockare än det vangligaste finska stygnet 2+2.

Hansens beskrivning UUOOO/UUUOOO  (video)

Videolänkar under fotot

n_suom_23.jpg
Finska stygnet 2+3 (under 2, över 3)
= UUOOO/UUUOOO


Du kan läsa mer om den gruppen av de finska stygnen på sidan Stygnsgruppering av Toini-Inkeri Kaukonen (länk).

Video (länk), finska stygnet 2+2 och finska stygnet 2+3
Inkluderar hur att börja, att börja sy andra varvet (och F1/F2), att använda tunt garn / att dra maskorna mindre runt nålen, att börja från spetsen (rund top), talat på engelska och på finska.
 
Video - Finska stygnet 2+3, "släppa och plocka" -tekniken
video 1, Kurkijoki (länk)
video 2, Joutseno (länk)

m_suom23_o.jpg
Finska stygnet 2+3,
framsidan


m_suom23_n.jpg
Finska stygnet 2+3,
avigsidan


I Finland har man använt denna variant FS 2+3 åtmistone i Jaakkima (Finska Museiverkets etnografiska samlingar, nummer 9616:18, 2+3 F2), Rautjärvi (9461:1, 2+3 F2), i Perho på 1930-talet (Kaukonen, 1960) och i Joutseno åtmistone från början av 1900-talet fram till vår tid (personlig kommunikation 9/2010).