Nålbindning

--

Alla sidorna och länkarna fungerar ännu inte

"På senaste åren har nålbindning blivit trendig mellan hantverksintresserade."


- Toini-Inkeri Kaukonen,
62 år sedan (1960)

Besökare

Besökare på hemsidan:230427 st

Ryska stygnet 1+2+1  (Kitee stygn)


Kitee (Finland)

Hansens beskrivning  UOOU/OUUOO  (video)

n_ven121-2.jpg
Ryska stygnet 1+2+1 (Kitee stygn)
UOOU/OUUOO


Du kan läsa mer om den gruppen av de ryska stygnen på sidan Stygnsgruppering av Toini-Inkeri Kaukonen (länk).

m_ven121_o.jpg

Ryska stygnet 1+2+1 (Kitee stygn)
framsidan
 


Denna stygnsvariant har använts åtminstone i Kitee, Norra Karelen (Finska Museiverkets etnografiska samlingar).


I boken Gamla textila tekniker i ull sägs att på Dalby stygnet (RS 1+1+1) kan man plocka bakom tummen två maskor i stället av bara en, men det sägs inte om det menar styngsvariant 1+2+1 (Kitee stygnet) eller 1+1+2 (Oulu stygnet). Baserad på en andra bok, Vinterblomster, skulle jag gissa att de menar 1+1+2 (Oulu stygnet). Men tyvärr är det beskrivat bara vagt på båda böckerna.