Nålbindning

--

Alla sidorna och länkarna fungerar ännu inte

"På senaste åren har nålbindning blivit trendig mellan hantverksintresserade."


- Toini-Inkeri Kaukonen,
62 år sedan (1960)

Besökare

Besökare på hemsidan:230405 st

Ryska stygnet 2+2+2, flätkant  (Parikkala stil)


Parikkala (Finland)

Hansens beskrivning
UUOOUU/OOUUOOO, plocka kantmaskor "under X"  (video)
 

n_ven_222_parik.jpg
Ryska stygnet 2+2+2, flätkant, från Parikkala
UUOOUU/OOUUOOU


Du kan läsa mer om den gruppen av de ryska stygnen på sidan Stygnsgruppering av Toini-Inkeri Kaukonen (länk).

Bilden visar hur plockar man kantmaskor "under X".
m_suom22_parikk_kiin.jpg

p_ven_222_u_o_lapi_parik.jpg
Ryska stygnet 2+2+2, flätkant, från Parikkala
framsidan
 
Denna stygnsvariant har använts åtminstone i Parikkala (Finska Museiverkets etnografiska samlingar, nr 9616:10).