Nålbindning

--

Alla sidorna och länkarna fungerar ännu inte

"På senaste åren har nålbindning blivit trendig mellan hantverksintresserade."


- Toini-Inkeri Kaukonen,
62 år sedan (1960)

Besökare

Besökare på hemsidan:230428 st

Andra nålbindningstekniker


Nålbindningsvarianter exkslusive finska, ryska och vridna varianter.

Välj från rullgardinsmeny på vänster eller använd länkar nedan


Det finns dussintals olika nålbindningsvarianter, och många av dem är kända i mer än ett ort och därför har olika namn.

En inkomplett lista över olika nålbindningsstygn eller -varianter (länk). 


-/- F1B1 (-/- B1F1), Koptiskt / Tarim  
O/UO F1, Danskt
OO/UUO F1, Duppeldanskt
OOO/UUUO F1, Variant 5 
OOO/UUUO B1, Variant 7
OOo/uUOO F1, Vendel
OOO/UUOO F1, Varsta (också medeltida Åbo, Finland)
OOOo/uUUOO, Åland 
OOOO/UUUUO F1, Variant 9

UU/OOO F2, York 
UUU/OOOU F1 (eller B1), Saltdal 
UUU/OOOU F4, Trier 
UUU/OOOU, på avigsidan M1, Vad 
UUU/OOUO B2, Helle 

(U) O/U O:UO F1, Dalarna
U(U) O/U O:U OO  Bottom1 + F1, Åsle 
U(U) O/U O:U OO  M1, Åsle Weaver
U(U) O/U O:U OO F2, Åsle variant

UOO/UU\O/UOO F1, Cross-Dalby
UOO/UU\O/UOO B1, Double Curl

U(U) (OO/UU) OOO:UUUOO F1, Oman


2+1+1+1rys F2 (mitt experiment)


Namnlösa nålbindningsvarianter:
O/UO B1  
U/OO F1, F2
U/OU F1, F2