Nålbindning

--

Alla sidorna och länkarna fungerar ännu inte

"På senaste åren har nålbindning blivit trendig mellan hantverksintresserade."


- Toini-Inkeri Kaukonen,
62 år sedan (1960)

Besökare

Besökare på hemsidan:230479 st

Åland stygnet


Åland (närä Uppsala, Sverige) 

m_aland_o.jpg
Åland stygnet
framsidan
 


m_aland_n.jpg
Åland stygnet
avigsidan
 


m_aland_n-2.jpg
Delade maskorna på avigsidan
 


Hansens beskrivning OOOo/uUUOO
små o och u = plocka bara en halv maska

Video (länk