Nålbindning

--

Alla sidorna och länkarna fungerar ännu inte

"På senaste åren har nålbindning blivit trendig mellan hantverksintresserade."


- Toini-Inkeri Kaukonen,
62 år sedan (1960)

Besökare

Besökare på hemsidan:230429 st

Ryska stygnet 3+3+3  (Riistavesi) 


Hansens beskrivning
UUUOOOUUU/OOOUUUOOO

Video (länk