Nålbindning

--

Alla sidorna och länkarna fungerar ännu inte

12/2019 Har börjat att uppdatera sidorna

"På senaste åren har nålbindning blivit trendig mellan hantverksintresserade."


- Toini-Inkeri Kaukonen,
60 år sedan (1960)

Besökare

Besökare på hemsidan:205922 st

Variant 5


Hansens beskrivning OOO/UUUO F1 

m_Variant5_OOO-UUUO_F1_o-001.JPG
Variant 5
OOO/UUUO F1
framsidan
 
m_Variant5_OOO-UUUO_F1-001.JPG
Variant 5
OOO/UUUO F1
avigsidan


 

I Westmans bok Variant 5
(Nålbindning - 12 varianter).  

Video (länk